ผู้ชายหลายคนไม่รู้ตัวว่าตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นอาการของคนที่ไม่สามารถที่จะแยกสีได้เหมือนกับคนทั่วไปไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติและสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่จะพลาดโอกาสบางอย่างในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบอาชีพ หรือบางทีก็ขาดอรรถรสเวลาดูหนังxญี่ปุ่นคีย์ (แตกใน) มาแรงใน2023
ถือเป็นความสามารถที่จะช่วยแยกแยะและจัดหมวดหมู่สิ่งของต่างๆ ได้โดยกลไกของการมองเห็นสีนั้นจะเริ่มต้นจากการรับแสงจากเซลล์และภาพที่จอประสาทตา มีการประมวลหลักๆ อยู่ 3 สีได้แก่ เซลล์สีเขียว เซลล์สีแดงและเซลล์สีน้ำเงิน เมื่อเซลล์ถูกกระตุ้นด้วยแสงก็จะทำการส่งข้อมูลไปที่สมอง เพื่อจะประมวลและแยกแยะสีต่างๆ ตามลำดับ เหมือนเวลาที่เราดูหนังxญี่ปุ่นคีย์ (แตกใน) มาแรงใน2023แล้วเห็นชุดของดาราในหนังxญี่ปุ่นคีย์ (แตกใน) มาแรงใน2023จะช่วยกระตุ้นอารมณ์แต่คนที่ตาบอดสีจะรับรู้จุดนี้น้อยลง

ประเภทของผู้ที่มีอาการตาบอดสี
แบ่งออกได้ คือคนที่เป็นตั้งแต่กำเนิดและคนที่พึ่งมาเป็นในภายหลัง ในคนที่เป็นตั้งแต่กำเนิด ที่พบได้บ่อยก็จะเห็นแสงสีแดงและแสงสีเขียวผิดปกติ ส่วนคนที่พึ่งมาเป็นตอนหลัง จะมีพยาธิสภาพของโรคหรืออะไรก็ตามที่จะส่งผลกระทบต่อสมอง ประสาทตา หรือส่วนแปล ผลลัพธ์ภาพให้ผิดปกติไป

สาเหตุของอาการตาบอดสี
ที่พบได้บ่อยคือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดนจะเกิดกับผู้ป่วยตั้งแต่กำเนิด ส่วนใหญ่แล้วยีนตาบอดสีจะอยู่รวมกับยีนเพศชายทำให้ผู้ชายเกิดตาบอดสีมากกว่าผู้หญิงถึง 80% และสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆพบในผู้ป่วยภายหลัง

ปัญหาที่เกิดจากอาการตาบอดสี
ส่วนมากเกิดกับเด็กเล็กวัยอนุบาล เพราะสื่อการเรียนการสอนจะใช้สีสันที่สดใส ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ส่วนในเด็กประถมฯ หรือมัธยมฯ มีปัญหาไม่มากเพราะสื่อการเรียนการสอนไม่ได้ใช้สีสันมากนัก
ตาบอดสีจะทำให้เกิดปัญหาในการขับขี่ยานพาหนะแต่ทางเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิดความเสี่ยง มากกว่าคนปกติเท่าใดนักเพราะไฟจราจรที่ใช้มักจะมีความเข้มของแสงสูงมากทำให้คนที่ตาบอดสีสามารถจะแยกแยะได้ส่วนหนึ่ง จึงสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหากับผู้ที่ขับรถสาธารณะมากกว่า หรือบางทีรู้สึกว่าดูหนังxญี่ปุ่นคีย์ (แตกใน) มาแรงใน2023แล้วรับรู้ถึงสีสันได้ไม่ดีอาจทำให้อารมณ์ทางเพศไม่มากพอที่จะพาไปถึงจุดสุดยอด
อาชีพ ที่ต้องใช้การจำแนกสีผู้ที่เป็นตาบอดสีไม่สามารถจะประกอบอาชีพนี้ได้ ได้แก่ ตำรวจ ทหาร เภสัชกร นักบินพนักงานขับเครื่องบิน พนักงานขับรถพนักงานขับรถไฟ แพทย์เฉพาะทางบางสาขา พยาธิแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล

การตรวจอาการตาบอดสี
ในเบื้องต้นจะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ใช้ในการจำแนกผู้ป่วยในการตรวจลักษณะนี้จะไม่ได้บอกระดับความรุนแรงของอาการป่วย ลองสังเกตตัวเองเวลาดูหนังxญี่ปุ่นคีย์ (แตกใน) มาแรงใน2023แล้วรับรู้สีได้ปกติหรือไม่ หากต้องการที่จะรู้ระดับความรุนแรงจะมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง ให้ผู้ป่วยเรียงลำดับสีอ่อนสีเข้มและหากคนใดที่มีอาการตาบอดสีรุนแรงเมื่อทำ แบบทดสอบนี้การเรียงลำดับของสีจะไม่ไล่ตามลำดับกัน เช่นน้ำสีน้ำเงินสลับกับสีแดง เป็นต้น